previous arrow
next arrow
Slider

عسل قبل از آنکه یک غذای کامل باشد یک اکسیر پر ارزش است. زنبورهای عسل دارای تمدنی قدیمی هستند و همانطور که قوانین جامعی برای نظم اجتماع خود دارند، اطلاعات کافی در غذا خوردن نیز داشته و گلهای مفید را از غیر مفید تشخیص می دهند.

یکشنبه 13 می 2018

عسل ماده ای غذایی ارزشمندی است که در درجه اول دارای اسید فرمیک است که زنبور آنرا برای حفظ عسل از فساد به آن اضافه می کند.

یکشنبه 13 می 2018