previous arrow
next arrow
Slider

موم زنبور عسل موم ماده ای است که به وسیله غدد موم ساز زنبور عسل ساخته می شود. وقتی سن زنبور عسل به ۱۲ روز می رسد دیگر ژله ی رویال تولید نمی کند و با تغذیه از شهد و گرده ی گل شروع به تولید موم می کند. موم توسط زنبورهای کارگر و از غدد مخصوص تولید موم واقع در زیر شکم آنها ترشح می گردد سپس از منافذ صفحات موم خارج و به شکل پولک هایی بر سطح شکم می نشیند. مکانیزم تولید موم فرایندی پیچیده است که مستلزم وجود میزان مناسب آنزیم در بدن زنبور است. یک […]

… ادامه مطلب …

یکشنبه 11 نوامبر 2018