previous arrow
next arrow
Slider

گرده گل گرده ی گل جمع آوری شده بوسیله ی زنبور عسل که با ترشحات غدد زنبور و شهد گل به شکل دانه های کوچک با رنگ های روشن به یکدیگر چسبیده شده است بارگرده یا دانه ی گرده نامیده می شود. گرده ای که توسط گیاهان بازدانه(مانند کاج، سنوبر، کاج نقره ای و …) تولید می شود برای زنبورها مفید نیست چون گرده ی گل این نوع گیاهان نسبت به گیاهان گلدار (نهان دانه) مقدار مواد مغذی کمتری دارد. در طول تکامل گیاهان گلدار و حشرات، دانه گرده ی گیاهان نهان دانه به نوعی ماده ی غذایی جذاب برای حشرات […]

… ادامه مطلب …

دوشنبه 17 سپتامبر 2018