previous arrow
next arrow
Slider

موم زنبور عسل موم ماده ای است که به وسیله غدد موم ساز زنبور عسل ساخته می شود. وقتی سن زنبور عسل به ۱۲ روز می رسد دیگر ژله ی رویال تولید نمی کند و با تغذیه از شهد و گرده ی گل شروع به تولید موم می کند. موم توسط زنبورهای کارگر و از غدد مخصوص تولید موم واقع در زیر شکم آنها ترشح می گردد سپس از منافذ صفحات موم خارج و به شکل پولک هایی بر سطح شکم می نشیند. مکانیزم تولید موم فرایندی پیچیده است که مستلزم وجود میزان مناسب آنزیم در بدن زنبور است. یک […]

… ادامه مطلب …

یکشنبه 11 نوامبر 2018

گرده گل گرده ی گل جمع آوری شده بوسیله ی زنبور عسل که با ترشحات غدد زنبور و شهد گل به شکل دانه های کوچک با رنگ های روشن به یکدیگر چسبیده شده است بارگرده یا دانه ی گرده نامیده می شود. گرده ای که توسط گیاهان بازدانه(مانند کاج، سنوبر، کاج نقره ای و …) تولید می شود برای زنبورها مفید نیست چون گرده ی گل این نوع گیاهان نسبت به گیاهان گلدار (نهان دانه) مقدار مواد مغذی کمتری دارد. در طول تکامل گیاهان گلدار و حشرات، دانه گرده ی گیاهان نهان دانه به نوعی ماده ی غذایی جذاب برای حشرات […]

… ادامه مطلب …

دوشنبه 17 سپتامبر 2018